Veer zien MVV
door supporters voor MVV

PIjler 1: 1ste team en MVV organisatie

Over de gehele lijn is er binnen de organisatie behoefte aan de verdere uitbouw van allerlei zaken om de club verder te professionaliseren. Bovendien is gebleken dat een directe investering in de spelersgroep de meest directe weg is tot betere resultaten. Voor het seizoen 2022-2023 zijn voor Pijler 1 de volgende doelen geformuleerd:
- Eerste elftal
In het nieuwe technisch beleid richt MVV zich meer en meer op regionale, jonge talenten. Ook is hierin extra aandacht voor de doorstroom van onze eigen jeugdspelers. Voor een optimale balans en ontwikkeling in het eerste elftal is er behoefte om de selectie van een extra kwaliteitsimpuls te voorzien. Dit donateursdoel draagt bij aan het kunnen aantrekken van sterkhouders voor het eerste elftal.
-  Haalbaarheidsonderzoek videowall
MVV werkt toe naar een topsportklimaat in de Geusselt. Een videowall kan hieraan in meerdere opzichten een bijdrage leveren;  uiteraard in commercieel opzicht maar ook in de verbetering van de informatie en communicatie  naar supporters (o.m. in het kader van de veiligheid in het stadion). Het haalbaarheidsonderzoek richt zich niet alleen op deze aspecten maar ook op de fysieke, technische en financiële (on)mogelijkheden voor plaatsing van de Ledwall  in het stadion.

Seizoen '23 - '24: mede door bijdrage van Veer zien MVV gerealiseerd:

E-mailen
Map
Info