Veer zien MVV
door supporters voor MVV

Achtergrond Veer zien MVV

EEN UNIEK SUPPORTERSINITIATIEF
Veer zien MVV (hierna VzM) is een stichting, bestaande uit allemaal supporters / vrijwilligers die met hun activiteiten niets anders doet dan bijdragen aan de (financiële) groei van MVV. De stichting is in 2010 door fans in het leven geroepen nadat MVV opnieuw ontsnapte aan een faillissement en we vonden (vinden we nog steeds) dat we als supporters niet kunnen achterblijven bij het "beter" maken van de club.
VzM introduceerde een donateursplan waar supporters, Maastrichtenaren en andere betrokkenen via periodieke donaties bijdragen aan de ontwikkeling van us MVV.
Naast de donateurstak verzorgde  VzM tot en met seizoen 20-21 de catering in Stadion de Geusselt. In totaal heeft VzM – samen met de supporters – tot en met seizoen 22-23 € 874.000  bij elkaar gebracht voor de club.

EEN TOEKOMST VOOR US MVV!
De visie dat MVV nooit meer op de rand van een faillissement mag balanceren en de hoop dat we ooit weer in de Eredivisie spelen, is wat ons bindt. Hiervoor moet de club zich blijvend op alle fronten ontwikkelen, waarin ook de fans een actieve rol kunnen vervullen.
Met de financiële bijdrage van VzM kan de club net die stap extra zetten of projecten realiseren waar MVV onvoldoende financiële middelen voor heeft.

De kernwaarden van Veer zien MVV

Passie en betrokkenheid: 

We zijn als individuele leden van Veer zien MVV in de eerste plaats supporters ‘vaan die club oet Mestreech, die al ging ‘t ins neet, noets de mood verlore heet’. Wat er ook gebeurt, we steunen de mannen op het veld door dik en (meestal) dun.
De moed verliezen we óók niet in de relatie met onze partner MVV Maastricht op bestuurlijk of op directieniveau. We zoeken in de samenwerking met MVV Maastricht continu naar het evenwicht tussen onvoorwaardelijke steun en kritisch assertief volgen en/of de randjes opzoeken.


Onafhankelijk: 

De stichting Veer zien MVV is zelfstandig en onafhankelijk partner van MVV en heeft in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid naar de donateurs. Veer zien MVV  houdt - voor wat betreft het realiseren van de doelen door MVV Maastricht - de vinger aan de pols.


Denkers en doeners: 

Bestuursleden en vrijwilligers van Veer zien MVV hebben een hands on mentaliteit en zijn vanuit de visie sterk oplossings- en resultaatgericht. Houden daarbij de stip op de horizon altijd in het vizier. ‘Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’ is daarbij onze grondhouding. We zijn hierop aanspreekbaar en spreken, vanuit een positief-kritisch en wederkerige houding, ook MVV aan op haar eigen verantwoordelijkheden.

We vinden het belangrijk dat er binnen Veer zien MVV een mooie mix van persoonlijkheden, rollen, expertise en ervaring aanwezig is. Hoge betrokkenheid bij het reilen en zeilen van Veer zien MVV is onontbeerlijk.

Herkenbaar en zichtbaar: We zijn zichtbaar/herkenbaar/aanspreekbaar op de tribunes en bij door VzM georganiseerde evenementen. Herkenbaar, transparant in ons doen en laten; in overleg met bestuur, bij de directie en overige sterkhouders binnen de club, met supportersgroepen en -verenigingen en naar (potentiële) externe partners.

We betrekken andere sterkhouders binnen de club (MVV jeugd academy, SV-1902, Vereniging MVV Maastricht, AS, Yvey) bij ideevorming, ideeën en uitvoering van plannen. Functioneren daarbij, afhankelijk van het onderwerp, als trekker, katalysator, adviseur, financier (binnen de doelen) of uitvoerder. We beperken ons in dit verband tot één of twee projecten per seizoen (prioriteren en focus houden). Liever twee grote projecten met een forse impact, dan vijf kleine projecten die tijdelijke gaten opvullen.

E-mailen
Map
Info