Toelichting:

Afgelopen maand hebben we je geïnformeerd over de nieuwe koers van de stichting Veer zien MVV.  De nieuwe koers houdt dat je vooraf op een pijler kunt stemmen waaraan jouw bijdrage wordt besteed. De pijlers stonden al, de inhoud hiervan diende nog verder te worden uitgewerkt met MVV Maastricht. Met trots presenteren we vandaag het gevolg. De doelen!.

Overzicht Pijlers Veer zien MVV
Pijler 1 – MVV Maastricht Bedrag
Faciliteren belofteteam Seizoen 2017-2018  €   7.500,00
Uitbreiding technische en medische staf Seizoen 2017-2018  € 10.000,00
Extra faciliteiten videoanalyse en trainingsanalyse  €   5.000,00
Extra budget selectie seizoen 2017-2018  € 20.000,00
Pijler 2 – Jeugdopleiding
Aankoop nieuwe voetballen jeugdafdeling  €   2.500,00
Aanschaf trainingsmaterialen jeugdafdeling  €   1.000,00
Uitbreiding scouting in personeel en apparatuur  €   5.000,00
Uitbreiding programma MVV Jeugd – Maastricht United  €   7.500,00
Pijler 3 – Supporterszaken
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Steertribune / Staantribune  €   2.500,00
Realiseren Sfeertribune / Staantribune (indien haalbaar) n.n.b.

Na de stemronde hopen we al een aantal mooie doelen te kunnen realiseren voor komend seizoen. Indien het eerste doel in de pijler is gerealiseerd, zal automatisch het volgende doel worden doorgeschoven. Gaandeweg zullen de pijlers wederom met nieuwe doelen worden gevuld naarmate er doelen zijn gerealiseerd. Indien een bepaald (toekomstig) doel je erg aanspreekt kun je altijd in de toekomst je doel wijzigen.

Voor de pijler Supporterszaken zal voor het doel Sfeertribune/Staantribune eerst een haalbaarheidsonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat dit niet (financieel of operationeel) haalbaar is zal hier uiteraard een nieuw doel aan gekoppeld worden.

Volgens het ‘oude’ model hebben we op dit moment nog € 30.000 waarover gestemd kan worden. Voor dit bedrag is de keuze te maken om dit bedrag direct aan MVV beschikbaar te stellen voor het uitbreiden/behouden van de selectie of om dit bedrag te besteden volgens het ‘nieuwe’ model en toe te wijzen aan een van de pijlers. In de bijlage worden de pijlers en de doelen nader beschreven. Het is nu aan jou, als donateur, om te kiezen waar (1) de reeds gespaarde bijdrage aan moet worden besteed en (2) waar je wilt dat je toekomstige bijdrage aan wordt besteed.