Pijler 1 : MVV Maastricht 2021 – 2022
Versterking 1ste elftal
(reeds gerealiseerd)
€ 15.000
Nieuwe speler-prestatie systeem
(realisatie 18-11-21)
€ 5.000
Ontwikkeling medisch team:
aanstelling sportarts
€ 8.000

Voorbeelden gesteunde projecten in het verleden:

Versterking 1e elftal
Uitbreiding medische en technische staf
Aanschaf scouting en analyse apparatuur
Aanschaf hartslagmeters en gps-systeem

Pijler 1 – MVV Maastricht

Over de gehele lijn is er binnen de organisatie behoefte aan de verdere uitbouw van allerlei zaken om de club verder te professionaliseren. Bovendien is gebleken dat een directe investering in de spelersgroep de meest directe weg is tot betere resultaten. Voor het seizoen 2021-2022 zijn voor Pijler 1 de volgende doelen geformuleerd:

Eerste elftal

In het nieuwe technisch beleid richt MVV zich meer en meer op regionale, jonge talenten. Ook is hierin extra aandacht voor de doorstroom van onze eigen jeugdspelers. Voor een optimale balans en ontwikkeling in het eerste elftal is er behoefte om de selectie van een extra kwaliteitsimpuls te voorzien. Dit donateursdoel draagt bij aan het kunnen aantrekken van sterkhouders voor het eerste elftal.

–  Datasysteem/beheer selectie

MVV werkt toe naar een topsportklimaat in de Geusselt. Zo wil de club ook zorgen voor een optimale (fysieke) begeleiding en monitoring van haar spelers. Om deze ambitie te ondersteunen, zijn het gebruik van data- en analysesytemen van essentieel belang. Zo kan de fysieke gesteldheid en overige spelersdata effectief worden geregistreerd. Met als doel: zorgen voor een optimale prestatie van onze spelers. Met dit donateursdoel kan MVV een gloednieuw ‘spelers performance systeem’ aanschaffen en een volgende stap zetten in verdere professionalisering. Update 18-11-2021: zie voor meer info de nieuwspagina

– Medisch team 

De afgelopen jaren heeft MVV gewerkt met sportartsen met een beperkte beschikbaarheid. Hierdoor was een brede inzet van medische expertise helaas niet mogelijk. In het kader van verdere professionalisering wil MVV een sportarts vast aanstellen . Hiermee wil de club zorgen voor structurele medische support voor zowel de selectie als de jeugd. Daarnaast versterkt deze uitbreiding ook de werking en effectiviteit van het nieuwe spelers performance systeem.

  • Pijler 1: MVV Maastricht

    69%
    € 39700