Nieuws

Donateursdoel “speler-prestatie systeem” (18-11-2021)

Het op de voet volgen van onze MVV-spelers. Het gaat nu mogelijk worden op een systematische en duurzame manier. We hebben namelijk het donateursdoel ‘aanschaf nieuw speler-prestatie systeem’ afgerond (doelbedrag € 5.000). Wat was het belang ook alweer? Het datasysteem ondersteunt een optimale (fysieke) begeleiding en monitoring van onze spelers, zowel voor het eerste elftal als de Academy.

MVV heeft voor dit doel deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend met Dotcomsport. Dit betekent dat de club de komende seizoenen aan de slag gaat met het Clubmanagement systeem Dotcomclub. Met het systeem kan MVV de spelers tijdens trainingen en wedstrijden volledig in beeld brengen. Hierdoor krijgt de club enorme statistieken ter beschikking waar direct op geanticipeerd kan worden.

MVV en Dotcomsport zullen de samenwerking deze week naar buiten brengen. Wij willen jullie als donateur hiervan eerst op de hoogte brengen. Namens ons Bestuur en MVV een hele grote merci voor jullie bijdrage. Weer een mooie stap richting een professionaliseringsslag in de Geusselt. 


Donateursdoelen uitgelicht (4-11-2021)

Recentelijk hebben we de nieuwe donateursdoelen voor dit seizoen met je gedeeld. De rode draad door deze nieuwe doelen: het creëren van een topsportklimaat in de Geusselt.

Een van de nieuwe doelen onder Pijler 1 (MVV Maastricht) is het aanschaffen van een nieuw speler-prestatie systeem. Wat houdt dit doel precies in? En wat is het belang van dit doel voor de club? Onze technisch manager Ronny van Geneugden licht toe: “MVV werkt toe naar een verdere professionaliseringsslag in de Geusselt. Zo willen we als club ook zorgen voor een optimale (fysieke) begeleiding en monitoring van onze spelers. Om deze ambitie te ondersteunen, zijn het gebruik van data- en analysesystemen van essentieel belang. Zo kan de fysieke gesteldheid en overige spelersdata effectief worden geregistreerd. Met als doel: zorgen voor een optimale prestatie van onze spelers, zowel voor MVV 1 als ook voor de Academy. MVV  wil een topsportklimaat ontwikkelen in de gehele club, waardoor er een ‘rode draad’  zichtbaar zal zijn in alle geledingen. Een speler-prestatie systeem, zoals Dotcomsport, is daarin een absolute meerwaarde.”

Met dit donateursdoel kan MVV een gloednieuw ‘spelers performance systeem’ aanschaffen en een volgende stap zetten in verdere professionalisering. Het nieuwe performance systeem heeft ook een belangrijke link met de uitbreiding van de medische staf, een ander donateursdoel. Door structurele medische support voor zowel de jeugd als de selectie kan het speler-prestatie systeem zo goed mogelijk worden gebruikt. 

We hopen dit donateursdoel op korte termijn te realiseren, zodat MVV zo snel mogelijk beschikt over een zo goed mogelijke ondersteuning voor haar technisch kader. 

We houden je op de hoogte!


Uitwerking donateursdoelen seizoen ’21-’21 (12-10-2021)

Pijler 1 (Organisatie)
– Eerste elftal
In het nieuwe technisch beleid richt MVV zich meer en meer op regionale, jonge talenten. Ook is hierin extra aandacht voor de doorstroom van onze eigen jeugdspelers. Voor een optimale balans en ontwikkeling in het eerste elftal is er behoefte om de selectie van een extra kwaliteitsimpuls te voorzien. Dit donateursdoel draagt bij aan het kunnen aantrekken van sterkhouders voor het eerste elftal.

–  datasysteem/beheer selectie
MVV werkt toe naar een topsportklimaat in de Geusselt. Zo wil de club ook zorgen voor een optimale (fysieke) begeleiding en monitoring van haar spelers. Om deze ambitie te ondersteunen, zijn het gebruik van data- en analysesytemen van essentieel belang. Zo kan de fysieke gesteldheid en overige spelersdata effectief worden geregistreerd. Met als doel: zorgen voor een optimale prestatie van onze spelers. Met dit donateursdoel kan MVV een gloednieuw ‘spelers performance systeem’ aanschaffen en een volgende stap zetten in verdere professionalisering.

– medisch team 
De afgelopen jaren heeft MVV gewerkt met sportartsen met een beperkte beschikbaarheid. Hierdoor was een brede inzet van medische expertise helaas niet mogelijk. In het kader van verdere professionalisering wil MVV een sportarts vast aanstellen . Hiermee wil de club zorgen voor structurele medische support voor zowel de selectie als de jeugd. Daarnaast versterkt deze uitbreiding ook de werking en effectiviteit van het nieuwe spelers performance systeem.

Pijler 2 (Jeugd)
–  jeugdcomplex:
De MVV-jeugd beschikt niet meer over een zelfstandige voetbalaccommodatie en traint nu op diverse locaties, waaronder in de Geusselt. Dit zorgt voor onder andere overbelasting van het kunstgrasveld in het stadion en allerlei logisitieke uitdagingen. Ook ontbreekt hierdoor een ‘ visitekaartje’  voor de nieuwe academy en een eigen herkenbare plek voor de jeugd. MVV wil samen met andere betrokkenen – waaronder Gemeente Maastricht – een verkenning uitvoeren voor een nieuw jeugdcomplex. Dit doel voorziet in het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in seizoen 21-22 naar de realisatie van een jeugdcomplex tbv de jeugdacademie. 
 –  nieuw jeugdteam U-13

Vanaf het seizoen 2021-2022 heeft MVV een nieuw jeugdelftal: de U-13. De nieuwe jeugdploeg versterkt de ontwikkeling van en doorstroom binnen de nieuwe MVV Academy. Daarnaast is het voeren van een U-13 een nieuwe eis van de KNVB. Om dit extra elftal zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zijn aanvullende gelden nodig. Met dit donateursdoel faciliteren we de dagelijkse operatie van deze toekomstige beloften en zorgen we dat ze zo goed mogelijk kunnen presteren. 


Pijler 3 (Supporterszaken)
– Sfeerbeleving stadion MVV wil haar fans een ‘beleving” bieden in het stadion. Dit avondje uit met allerlei sfeermomenten nodigt hopelijk meer Maastrichtenaren uit om naar de Geusselt te komen. Bovendien draagt de 12e man goed bij aan de prestaties op het veld. De Geusselt als onneembare vesting. Met dit donateursdoel kan MVV extra sfeerelementen- en acties in het stadion uitvoeren om zo een top avond in de Geusselt te realiseren.


– Supportersevent

MVV en Veer zien MVV zijn trots op de historie van onze club. Daarnaast vinden we het belangrijk onze hondstrouwe achterban iets terug te geven en de onderlinge band, maar ook die tussen de stad en de club, te versterken. In het kader van het 120-jarig jubileum wil Veer zien MVV in 2022 een nieuw supportersevent organiseren om de club, de stad en haar supporters op een mooie locatie bij elkaar te brengen.


Donateursdoelen seizoen ’21-’22 bekend (27-09-2021)

Op diverse fronten werkt MVV hard aan het verder professionaliseren van de club. Het creëren van een topsportklimaat is hierin een belangrijk onderdeel. Om MVV hierbij te ondersteunen, hebben we samen nieuwe donateursdoelen opgesteld. Hieronder het overzicht van de donateursdoelen voor dit seizoen (’21-’22).

Mijlpaal Veer zien MVV (28-4-2021)

Coronatijd of niet….Veer zien MVV gaat gewoon door met haar activiteiten. En met weer een mooie mijlpaal. We hebben 3 nieuwe donateursdoelen (totale bijdrage €19.000), verdeeld over de 3 pijlers, gerealiseerd.
Deze zijn: cursussen jeugdtrainers, aanschaf ticketingsysteem en ontwikkeling supportersbanner.

Geweldig dat we in deze uitdagende tijden onze club hiermee weer een stap nao väöre helpen.

Cursussen Jeugdtrainers:

met deze bijdrage wordt geinvesteerd in de opleiding van drie jeugdtrainers: Robbie Servais (cursus UEFA A en cursus Coach Betaald Voetbal), Hennie Heuts (cursus UEFA A) en Glenn Thehu (cursus UEFA C).
Ron Elsen, manager academie, is blij met de bijdrage vanuit de fans. “Als club hebben we recent aangegeven onze jeugdacademie als belangrijke pijler te zien voor de toekomst. Dat onze supporters via de donatie aan Veer zien MVV dat streven ondersteunen is een geweldige steun in de rug.”

Aanschaf nieuw ticketingsysteem

In samenwerking met het bedrijf CM.com werkt MVV aan een nieuwe manier van kaartverkoop: digitaal, snel en klantvriendelijk. Wouter van den Berkmortel, verantwoordelijk voor ticketing bij MVV: “Rond de wedstrijd tegen FC Volendam einde april, als we weer 900 man mogen ontvangen, maken we hier meer over bekend. Maar dit wordt een mooi systeem voor onze supporters. Via Veer zien MVV dragen ze daar ook zelf financieel aan bij, en daar zijn we natuurlijk zeer content mee.”

Supportersbanner Willy Brokamp:

Zoals eerder aangegeven prijkt vanaf 26 februari j.l. het fotomozaiek van Willy Brokamp in Stadion de Geusselt. Niemand minder dan Willy Brokamp zelf heeft de banner onthuld. Het is geweldig dat ook veel donateurs zich hebben laten vereeuwigen op deze unieke banner. Onze trouwe achterban hebben we hiermee een mooi ‘gezicht’ gegeven. Dit project is deels mogelijk gemaakt vanuit de donateursbijdragen.


Nieuws uit de catering! (17 maart 2021)

Beste Donateur en Supporter, 

Vanaf komend seizoen gaat MVV Maastricht, voor wat betreft de catering in de businessclub en de Veer zien MVV Kaffee’s in de grachten, de samenwerking aan met Yvey. De afgelopen 7 jaar hebben wij met veel enthousiasme de catering in het MVV stadion voor jullie kunnen verzorgen. Met een geweldig team van vrijwilligers en partners is de publiekscatering naar een hoger niveau getild. Voor ons was dit een geweldig leuk cateringavontuur! Wat hebben we met zijn allen veel bereikt!

De cateringpunten zijn opgeknapt, nieuwe bier-installaties, een heus foodplein, een nieuw betaalsysteem, leuke samenwerking met lokale verenigingen, een live derby op groot scherm in de Geusselt, en nog zo veel meer mooie momenten.

We kijken met veel voldoening terug op afgelopen jaren en we willen graag al onze vrijwilligers, de verenigingen, onze partners en de supporters bedanken die ons hierin gesteund hebben. We zien de samenwerking van MVV Maastricht met Yvey als een mooie vervolgstap in de professionalisering en financiële verbetering van de club!

We zijn GRUUTS dat Veer zien MVV hierbij aan de basis heeft gestaan en een wezenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling geleverd heeft.Veer zien MVV zal MVV Maastricht in de toekomst op diverse vlakken blijven ondersteunen; de succesvolle donateurstak is daarbij onze basis.We blijven meebouwen aan een gezonde toekomst van MVV Maastricht.

Bestuur Veer zien MVV Jasper, Math, Eefje, Jordi, Herman, Guido


Financiële update Donateurs Veer zien MVV (11 maart 2021)

Vanuit de donateurstak van Veer zien MVV is dit seizoen € 32.651,52 overgemaakt aan MVV Maastricht.Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • € 20.000 als zomerbijdrage uitbreiding selectie seizoen 20-21
  • €.  7.500 bijgedragen aan de aanschaf van bewegings monitorsysteem (GPS / hartslagmeters)
  • €.  5.000 bijgedragen tbv professionaliseren keeperstraining
  • €.      151,52 zijnde het overschot van de bijdrage van supporters tbv het doek van Sef Hoenjet.

 Daarnaast is vanuit de tak catering de bijdrage 1ste helft seizoen 20-21 ( huur en sponsoring) een bedrag van € 10.000 overgemaakt. Hiermee komt het totaalbedrag voor het seizoen. 20-21 vooralsnog uit op €42.651,52