Stichting Veer zien MVV heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om één of meerdere grote LED-schermen in stadion Geusselt te plaatsen. Het doel is om een podium voor informatievoorziening, entertainment en commerciële boodschappen te creëren én extra (sponsor)inkomsten te genereren. Vijf potentiële leveranciers zijn benaderd, waarvan er uiteindelijk twee, Brightboard en DDC/Vidiled, zijn overgebleven. Na beoordeling van professionaliteit, ervaring en gerealiseerde projecten is Brightboard als beste optie gekozen. De gemeente Maastricht is in een vroegtijdig stadium zowel mondeling geïnformeerd over de plannen en er is een brief gestuurd om toestemming te vragen voor het plaatsen van een LED-scherm.

Deze paragraaf heeft betrekking op de technische en financiële aspecten van het installeren van een LED-scherm op het Geusselt-stadion in Maastricht. Het scherm wordt aanbevolen om te worden geïnstalleerd in het tribunevak G van de Boschpoort-tribune. Het is echter ook belangrijk om rekening te houden met de veiligheid van supporters en om te zorgen voor een goede infrastructuur. Het scherm zou oorspronkelijk op de tribunedaken van Angelside en Gamin-tribune worden geïnstalleerd, maar na een uitgebreid constructief onderzoek werd vastgesteld dat de kosten voor aanpassingen aan de tribunedaken te hoog zouden zijn. Er wordt ook gesproken over de huidige elektrische infrastructuur van het stadion, die momenteel niet voldoende is om het LED-scherm en de LED-boarding van stroom te voorzien. Er wordt daarom aanbevolen om de hele elektrische infrastructuur van het stadion aan te pakken.

Deze tekst beschrijft de financiële uitgangspunten en berekeningen voor de implementatie van een LED-wall in het stadion van MVV. De initiële kosten worden begroot op €143.500, inclusief de aanpassingen aan het stadion en de LED-wall. De aflossingstermijn is vastgesteld op 6 jaar/72 maanden, met een jaarlijkse kostenpost van €27.731. Om kostendekkend te zijn, moet er €2.395 per wedstrijd worden berekend, wat neerkomt op een tarief van €79,83 per minuut voor een potentiële sponsor.

Er wordt uitgegaan van maximaal 165 minuten verkoopbaarheid per wedstrijd, wat neerkomt op een potentiële omzet van €207.559 per seizoen, gebaseerd op het tarief per wedstrijd. Verwacht wordt dat 75% van de beschikbare tijd per wedstrijd verkocht kan worden, wat neerkomt op een potentiële winst van €159.661 per seizoen. Er wordt gerekend met de aanname dat 3 sponsoren zich vastleggen om de minimale benodigde omzet te realiseren. Veer zien MVV heeft zich al gecommitteerd aan een bedrag van +/- €12.000 voor het eerste seizoen, los van de jaarlijkse bijdrage aan de doelen van VzM.

Op basis van de informatie in het rapport kan geconcludeerd worden dat de installatie van een LED-scherm in de hoek van vak G van de Boschpoorttribune van het MVV-stadion haalbaar is, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden omvatten het verkrijgen van de nodige goedkeuringen van de eigenaar/verhuurder en de autoriteiten, het aanbrengen van vereiste infrastructuuraanpassingen, het benutten van audiovisuele mogelijkheden voor commerciële doeleinden, en het tonen van roulerende advertentiebanners onderaan het scherm. Het rapport benadrukt ook de noodzaak om een expert te betrekken bij het maximaliseren van het potentieel van het LED-scherm en het aanpakken van het probleem van het belemmerde zicht veroorzaakt door de huidige Lexan wand. De financiering van het project wordt naar verwachting verdeeld tussen LED-leverancier Bright Board (50%) en sponsors, waarbij de Veer zien MVV-stichting een garantie biedt van €12.000. Verdere informatie over de financieringsvoorwaarden van Bright Board en concrete details over potentiële investeerders/sponsors worden nog afgewacht.

Op basis van de informatie in het rapport kan geconcludeerd worden dat de installatie van een LED-scherm in de hoek van vak G van de Boschpoorttribune van het MVV-stadion haalbaar is, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden omvatten het verkrijgen van de nodige goedkeuringen van de eigenaar/verhuurder en de autoriteiten, het aanbrengen van vereiste infrastructuuraanpassingen, het benutten van audiovisuele mogelijkheden voor commerciële doeleinden, en het tonen van roulerende advertentiebanners onderaan het scherm. Het rapport benadrukt ook de noodzaak om een expert te betrekken bij het maximaliseren van het potentieel van het LED-scherm en het aanpakken van het probleem van het belemmerde zicht veroorzaakt door de huidige Lexan wand. De financiering van het project wordt naar verwachting verdeeld tussen LED-leverancier Bright Board (50%) en sponsors, waarbij de Veer zien MVV-stichting een garantie biedt van €12.000. Verdere informatie over de financieringsvoorwaarden van Bright Board en concrete details over potentiële investeerders/sponsors worden nog afgewacht.

De tekst bevat aanbevelingen en overwegingen met betrekking tot de implementatie en het gebruik van een LED-scherm in een stadion. Aanbevelingen omvatten het formeren van een werkgroep, het betrekken van de veiligheidsadviseur, het maximaliseren van de audiovisuele mogelijkheden van het scherm en het zorgen voor een eenduidige regie tijdens wedstrijden. Overwegingen omvatten het opnieuw installeren van Skidata en het voorzien van stroom- en internetvoorzieningen voor het scherm en spelers/technische staf.

De tekst bevat aanbevelingen en overwegingen met betrekking tot de implementatie en het gebruik van een LED-scherm in een stadion. Aanbevelingen omvatten het formeren van een werkgroep, het betrekken van de veiligheidsadviseur, het maximaliseren van de audiovisuele mogelijkheden van het scherm en het zorgen voor een eenduidige regie tijdens wedstrijden. Overwegingen omvatten het opnieuw installeren van Skidata en het voorzien van stroom- en internetvoorzieningen voor het scherm en spelers/technische staf.

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​ 

​​